Ustawienia powiadomień SMS

Aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia o przypisaniu zgłoszenia wysyłanego do usługodawcy za pomocą wiadomości SMS należy wykonać następujące kroki:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Grupy Uprawnień.
 2. Na wyświetlonej liście znajdują się istniejące grupy uprawnień.
 3. Dla każdej z grup uprawnień, której użytkownicy mają mieć możliwość przypisywania zgłoszenia (np. Administracja lub Zarząd) do usługodawców, sprawdź aktualny stan uprawnienia z grupy Zgłoszenia oraz dokonanej pożądanej zmiany wykonując krok #4 lub krok #5.
 4. Aby włączyć powiadomienia SMS zaznacz uprawnienie:
  POWIADOM SMSEM OSOBY Z FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
 5. Aby wyłączyć powiadomienia SMS usuń zaznaczenie uprawnienia:
  POWIADOM SMSEM OSOBY Z FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
 6. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 7. Grupa uprawnień została zaktualizowana o preferowane ustawianie powiadomień SMS.

Opłata za wysłanie wiadomości SMS zgodna z Cennikiem Usług Dodanych.