Polityka prywatności

Wchodzi w życie od 3 stycznia 2017

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2021

Kwestie prywatności są istotne i chcemy, by nasi użytkownicy mogli zrozumieć, jakie rodzaje informacji zbieramy od przy wejściu na stronę Admify, czy poprzez jakiekolwiek inne korzystanie z naszych usług, oraz w jakim celu dana informacja może zostać użyta.

Niniejsza Polityka Prywatności ma pomóc Państwu w świadomy sposób podejmować decyzje o relacjach z nami, dlatego prosimy o uważną lekturę.

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia sposób, w jaki Admify zbiera, używa, przechowuje i w pewnych okolicznościach ujawnia Państwa dane osobowe. Polityka odnosi się do wszystkich udostępnianych usług, w tym również (ale nie tylko) do strony internetowej i działającej za jej pośrednictwem aplikacji Admify.

Ta Polityka Prywatności jest integralną częścią Warunków Korzystania z Usług Admify. Państwa korzystanie z usług Admify oraz każda inna informacja osobista, jaką Państwo podajecie pozostaje przedmiotem tej Polityki Prywatności, jak również Usług Admify, jak i Warunków.

2. Rodzaje zbieranych informacji

Nie musicie Państwo stwarzać konta użytkownika ani podawać żadnych danych osobistych, by odwiedzać stronę internetową Admify. Posiadanie takiego konta jest jednakże niezbędne, by korzystać z serwisu Admify. Państwa konta tworzone będą przez Serwis na podstawie umów zawartych i danych przekazanych Admify przez Państwa wspólnotę, spółdzielnię mieszkaniową lub firmę zarządzającą.

2.1. Informacje udostępniane przez użytkowników

Podczas logowania do serwisu niezbędne jest podanie hasła i aktywnego adresu e-mail.

Zbieramy także informacje o Państwu, gdy kontaktujecie się Państwo z nami w celu zdobycia wsparcia, pomocy technicznej, złożenia wniosku czy w jakimkolwiek innym celu. Informacje, które Państwo wtedy podacie pozwolą nam zindywidualizować oraz polepszyć jakość oferowanych Państwu usług. Pozwoli to nam również informować Państwa o zmianach, ulepszeniach i dostępności nowych usług oferowanych w serwisie.

2.2. Pasywne zbieranie informacji

Oprócz informacji które nam Państwo podacie w celu korzystania z naszej oferty, zbieramy również dane na temat URL, nazw i zawartości stron internetowych oraz innych danych, do których uzyskujecie Państwo dostęp podczas korzystania z Usługi Admify. Do rodzajów informacji, które zbieramy w sposób pasywny zalicza się informacje o Państwa dostawcy Internetu, adresie IP, rodzaju wyszukiwarki, typie urządzenia, z którego Państwo korzystacie, ustawieniach, strefie czasowej, języku oraz innych danych, które informują nas o sposobie, w jaki używacie Państwo strony lub serwisu Admify.

Zbieramy również informacje o korzystaniu przez Państwa z Usług Admify, takie jak: co było przez Państwa czytane lub oglądane lub które urządzenia były używane do uzyskania dostępu do treści.

Kiedy korzystacie Państwo z zależnej od lokalizacji Usługi Admify, możemy zbierać i przetwarzać informacje o Państwa miejscu pobytu, takie jak sygnały GPS wysyłane przez urządzenia komunikacji mobilnej. Możemy również wykorzystywać różne technologie lokalizacyjne, które poprzez pozyskiwanie danych z czujników Państwa mobilnego urządzenia komunikacyjnego będą zbierały informacje o pobliskich punktach dostępu Wi-Fi czy wież telefonii komórkowej.

W następnym kroku kompilujemy agregowane dane poprzez łączenie informacji od wielu użytkowników bez uwzględniania jakiejkolwiek informacji, która mogłaby zostać użyta, by imiennie zidentyfikować Państwa lub kogokolwiek innego.

Możemy łączyć informacje wymienione powyżej z Państwa danymi konta użytkownika w celu ulepszania Usługi Admify. Na przykład poprzez informowanie o zmianach lub nowych funkcjach Usługi Admify.

2.3. Płatności

Korzystanie ze strony oraz serwisu Admify odbywa się bez naliczania opłat dla użytkowników. W związku z powyższym korzystając z serwisu nie będziecie Państwo poproszeni o podanie danych swojego konta bankowego lub karty kredytowej czy debetowej. W przyszłości mogą pojawić się możliwości dokonania, za pośrednictwem Serwisu, płatności na rzecz Państwa wspólnoty, spółdzielni lub gestorów mediów.

3. Zbieranie informacji od dzieci

Nie zbieramy świadomie żadnych informacji od osób poniżej 18. roku życia, a żadna z Usług Admify nie jest kierowana do, zamierzona dla, ani nie ma być używaną przez osoby niepełnoletnie.

4. Cele zbierania i używania informacji

Głównym celem zbierania informacji przez Admify jest umożliwienie świadczenia jak najlepszego świadczenia usług poprzez dostosowanie ich do sposobu, w jaki Państwo używacie Usługi Admify.

Możemy również używać informacji które zbieramy, włączając w to dane osobowe, by:

 • zapewnić techniczne funkcjonowanie Usługi Admify i produktów oraz usług udostępnianych poprzez Usługę Admify; rozwijać nowe produkty i usługi; analizować Państwa użytkowanie Usługi Admify, włączając w to interakcje z aplikacjami, produktami i usługami, które są udostępniane lub oferowane przez Usługę Admify albo do których Usługa Admify przekierowuje;
 • komunikować się z Państwem w związku ze świadczonymi Usługami, włączając e-maile informacyjne, wiadomości i notyfikacje;
 • umożliwić korzystanie i promocję Usługi Admify, włączając w to funkcje i treści Usługi Admify oraz produktów i usług udostępnianych poprzez Usługę Admify;
 • wdrożyć niniejszą Politykę Prywatności oraz Warunki Korzystania z Usług Admify, włączając w to ochronę praw, własności i bezpieczeństwo Admify, użytkowników lub jakiejkolwiek innej osoby, oraz treści chronione prawem autorskim Usługi Admify; oraz
 • spełnić inne cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

5. Konsekwencje nie podawania informacji

Jeśli pewne dane osobiste nie zostaną przez Państwa podane, może nie być możliwe zapewnienie Państwu odpowiedniego poziomu usług lub określonych usług jakich sobie Państwo życzą.

6. Ujawnianie informacji

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim. Ewentualne informacje związane z Państwa kontem mogą być przekazane tylko wtedy i w takim zakresie, jakie jest dopuszczalne przepisami prawa.

Możemy dzielić się zagregowanymi danymi, których nie da się powiązać z Państwa osobami, publicznie lub z naszymi partnerami. Na przykład możemy udzielić informacji publicznie by pokazać trendy o ogólnym użytkowaniu naszych Usług, w tym o liczbie użytkowników także w celu promowania działalności serwisu.

6. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Admify może powierzyć dane osobowe  do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu świadczenia usługi, w szczególności:

a. ComVision Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Toszecka 101,

b. Mailgun Technologies Inc., z siedzibą w San Antonio TX78205 (USA), 112 E. Pecan St.

c. Poczta Polska Usługi Cyfrowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-685, ul. Rodziny Hiszpańskich 8,

d. PayU SA z siedzibą w Poznaniu 60-166, ul.Grunwaldzka 186,

e. BillTech Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-222, ul. Aleje Jerozolimskie 181B,

f. Authologic sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-482, ul. Sklepowa 24.

7. Transfer danych do innych krajów

Admify przetwarza informacje o naszych użytkownikach na serwerach zlokalizowanych w różnych krajach. Admify może również zlecać podwykonanie przetwarzania lub dzielenia się Państwa informacjami osobom trzecim zlokalizowanym w krajach innych, niż kraj Państwa pobytu. Informacje zebrane wewnątrz Europejskiej Strefy Ekonomicznej (European Economic Area, “Strefa”) oraz Szwajcarii mogą, na przykład, być transferowane do oraz przetwarzane w kraju poza Strefą i Szwajcarią. Wyrażacie Państwo na to swoją zgodę.

8. Informacje o plikach cookie (ciasteczka) i podobnych technologiach

8.1. Pliki cookie (ciasteczka)

Podobnie jak inne usługi, tak i nasza wykorzystuje różnorakie technologie by zbierać i przechowywać informacje podczas korzystania przez Państwo z Usług Admify, do czego może zaliczać się również wysyłanie jednego lub więcej plików cookie (ciasteczka) lub anonimowych identyfikatorów do Państwa urządzenia.

Plik cookie (plik ciasteczek), to plik zawierający identyfikator (seria liter i numerów) który jest wysyłany przez serwer do przeglądarki internetowej i potem jest przez nią przechowywany. Ten identyfikator jest wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem gdy przeglądarka żąda dostępu do strony od serwera. Piki cookie (pliki ciasteczek) mogą być użyte przez serwery by identyfikować i śledzić użytkowników gdy nawigują poprzez różne zakładki na stronie internetowej, oraz do identyfikacji użytkowników powracających na stronę.

Pliki cookie (pliki ciasteczek) mogą być albo „ciągłe” albo „sesyjne”. Plik cookie ciągły składa się z pliku tekstowego wysłanego przez serwer do przeglądarki, który może być przechowany przez przeglądarkę i pozostanie ważny, dopóki nie minie jego data ważności (chyba że zostanie przed tą datą skasowany przez użytkownika). Plik sesyjny zaś ma datę ważności mijającą z końcem każdej sesji, czyli wtedy gdy przeglądarka zostanie zamknięta.

Anonimowy identyfikator to losowy ciąg znaków stosowany w takim samym celu jak pliki cookie (pliki ciasteczek) na platformach, w tym także na konkretnych urządzeniach mobilnych, gdzie technologia plików cookie (plików ciasteczek) nie jest dostępna.

8.2. Nasze pliki cookie (ciasteczek)

Podobnie jak wiele stron korzystamy z plików cookie, anonimowych identyfikatorów i podobnych technologii pozwalających nam uzyskiwać informacje o korzystających z naszej strony internetowej oraz o tym, które treści zamieszczone na stronie uważacie Państwo za interesujące. Możliwym jest, że będziemy zbierać i przechowywać pliki cookie, które pozwalają na zidentyfikowanie Państwa konkretnej przeglądarki internetowej lub Państwa konta użytkownika. Pozwoli to na łatwiejsze korzystanie z naszej strony w przyszłości, a samą aplikację uczyni bardziej użyteczną. Pliki cookie odgrywają istotną rolę. Bez nich korzystanie z sieci byłoby doświadczeniem o wiele bardziej frustrującym.

Informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego

Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • monitoring dostępności usług.

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości serwisu do preferencji użytkowników;

Serwis korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszego serwisu;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisu;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę.

8.3 Pliki cookie osób trzecich i analityczne

W trakcie korzystania z usług Admify mogą zostać przesłane do ciebie pliki cookie osób trzecich.

W szczególności korzystamy z narzędzia Google Analytics do badania sposobu korzystania z usług Admify. Google Analytics generuje statystyki i inne informacje o usługach Admify przy pomocy plików cookie przechowywanych na Państwa komputerze i urządzeniach mobilnych. Informacje generowane w związku z korzystaniem z naszych usług są wykorzystywane do tworzenia raportów o sposobie korzystania z aplikacji Admify. Google przechowuje te informacje. Polityka prywatności Google dostępna jest na stronie http://www.google.com/privacypolicy.html.

Jednocześnie informujemy, że dopuszczamy możliwość korzystania także z innych narzędzi analitycznych oferowanych przez Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl) lub Ataxo (więcej informacji na stronie: www.ataxo.pl). Ewentualne korzystanie z tych usług odbywać się będzie zgodnie z niniejszą polityką prywatności i na zasadach określonych przez naszych partnerów.

8.4. Pliki cookie (pliki ciasteczek) i dane osobiste

Pliki cookie (ciasteczek) nie zawierają żadnej informacji która mogłaby zostać użyta do identyfikacji Państwa osoby. Ale Państwa dane osobiste, które przechowujemy, mogą zostać połączone przez nas z informacją przechowywaną w i uzyskaną przez pliki cookie (ciasteczek).

8.5. Blokowanie i usuwanie plików cookie (ciasteczek)

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych tak, by akceptować pliki ciasteczek (cookie) ale również pozwalają na zarządzanie nimi. Możecie Państwo również usuwać pliki ciasteczek (cookie) przechowywane w pamięci komputera czy urządzenia mobilnego.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać żadnych ciasteczek (plików cookie), można ustawić swoją przeglądarkę tak, by odmawiała ich używania. By znaleźć więcej informacji o plikach ciasteczek (cookie) lub by określić i spersonalizować ustawienia plików ciasteczek (cookie) na Państwa przeglądarce, proszę wybrać jeden z poniższych linków (przekierowań) do instrukcji:

Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?

Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać tutaj.

Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając Twojej przeglądarki internetowej?

 • Kliknij ikonę na pasku narzędzi.
 • Wybierz „Ustawienia”.
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”.
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”.
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.
 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”.
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”.
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie.
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft.
 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”.
 • Wybierz panel „Prywatność”.
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”.
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.
 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”.
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”.
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”.
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.
 • Kliknij w menu przeglądarki , a następnie wybierz „Preferencje”.
 • Wybierz panel „Prywatność”.
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

Prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.

Informacje o zarzadzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

9. Linki (przekierowania)

Dopuszczamy potencjalną możliwość wyświetlania w serwisie treść, która przekierowuje na strony osób trzecich. Nie możemy kontrolować, ani być odpowiedzialnym za praktykę i przestrzeganie zasad prywatności tychże osób trzecich ani za dostarczaną przez nich treść. Proszę przeczytać politykę prywatności tychże osób trzecich, by dowiedzieć się, w jaki sposób zbierają i przetwarzają Państwa dane osobowe.

10. Bezpieczeństwo

Z oddaniem pragniemy chronić informacje naszych użytkowników. Hasło chroni dostęp do Państwa konta, dlatego sugerujemy używanie silnego i niepowtarzalnego hasła, oraz ograniczanie dostępu zarówno do Państwa komputera, jak i przeglądarki, a także wylogowywanie się po skończonym korzystaniu z serwisu Admify. Staramy się zapewnić rozsądną ochronę danych, jednakże należy pamiętać o tym, że żadne środki i sposoby nie dają stuprocentowego bezpieczeństwa, wobec tego nie możemy go zagwarantować.

Informujemy jednocześnie, że serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwa zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników administratora serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.

11. Uzyskiwanie dostępu oraz uaktualnianie informacji o użytkowniku

Możecie Państwo przeglądać i zmieniać niektóre informacje i dane osobowe, które przechowujemy na Państwa temat poprzez swoje ustawienia.

12. Usuwanie informacji

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki by zniszczyć lub zdepersonalizować dane osobiste, gdy już nie będą potrzebne do żadnego celu, który wymagałby ich użycia lub ujawnienia.

13. Przyszłe poprawki do Polityki Prywatności

Proszę wziąć pod uwagę, iż warunki niniejszej Polityki Prywatności mogą ulegać zmianie w wyniku aktualizacji. Nie spowoduje to ograniczenia Państwa praw określonych w niniejszym dokumencie bez Państwa wyraźnej zgody. Będziemy publikować adnotacje o wszelkich zmianach na stronie internetowej Admify, a jeśli zmiany będą znaczące, zapewnimy wyraźną o tym informację wliczając w to notyfikacje e-mailowe. Wszelkie dane osobiste będące w naszym posiadaniu będą zarządzane i użytkowane za pomocą naszej najnowszej Polityki Prywatności. Aktualna na daną chwilę jej wersja jest dostępna poprzez stronę Admify lub bezpośredni kontakt z nami.

14. Kontakt

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości odnośnie Polityki Prywatności, proszę skontaktować się z nami na adres kontakt@admify.pl.