Admify pomaga zarządzać wspólnotą mieszkaniową
dzięki kontroli usługodawców i ułatwieniu komunikacji z mieszkańcami

Skuteczniejsza kontrola nad realizacją umów z usługodawcami

Zarzadząj efektywnie zgłoszeniami i skutecznie nadzoruj pracę dostawców usług.

Rejestr zgłoszeń ze wskazanym bieżącym statusem prac realizowanych przez firmy trzecie

Panel do obsługi zgłoszeń dedykowany dostawcom usług

Powiadomienia SMS

zarządzanie zgłoszeniami firm trzecich

Zarządzaj zgłoszeniami mieszkańców

Społeczność mieszkańców potrzebuje przejrzystego sposobu rejestrowania wszelkich spraw bieżących, usterek wspólnych czy indywidualnych oraz awarii. Jednocześnie jest źródłem najbardziej aktualnej informacji. Admify wspiera zarządzanie przepływem informacji między członkami społeczności, oraz umożliwia generowanie przejrzystych raportów z postępów prac.

Panel zarządzania zarejestrowanymi zgłoszeniami

Przypisywanie osób odpowiedzialnych za rozwiązanie zgłoszenego problemu

Automatyczne komunikowanie postępu prac

Generowanie raportów

Rozpocznij okres próbny

Darmowy start

30-dniowy okres próbny. Bez opłat, bez karty kredytowej.

Organizuj wewnętrzną pracę Zarządu

Efektywne zarządzanie i administracja nie byłyby możliwe bez sprawnie działającego Zarządu. Admify wspiera procesy planowania, wykonywania i monitorowania prac wchodzących w zakres obowiązków Zarządcy i Administratora. Uniezależnij się od firmy administrującej i wprowadź nowe metody pracy.

Tworzenie i zarządzanie zadaniami członków Zarządu

Szybkie sondy usprawniające podejmowanie decyzji

Kalendarz

Szybko i skutecznie przeprowadź głosowanie nad uchwałami wspólnoty

Głosowanie uchwał to konieczność życia codziennego każdej społeczności mieszkańców w sytuacjach przekraczających czynności zwykłego zarządu. Niestety nagminnie jest to bardzo rozciągnięty w czasie proces, a wręcz wyzwanie wymagające ogromnego wkładu pracy osób zarządzających.
Admify wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu i umożliwia przygotowanie, publikację i przechowywanie biblioteki uchwał, a co najważniejsze wspiera proces zdalnego głosowania nad uchwałami.

Tworzenie i publikowanie uchwał

Możliwość zdalnego głosownia dla członków wspólnoty

Dostęp do biblioteki uchwał

Poznaj potrzeby i pomysły mieszkańców

Dzięki Inicjatywom i Forum dostępnym w Admify, Twoja społeczność będzie mogła w niczym nieograniczony sposób omawiać kluczowe sprawy dotyczące społeczności, jak i te dotyczące życia codziennego.

Wszystkie informacje zawsze pod ręką

Dzięki naszym aplikacjom mobilnym na Android i iOS możesz pracować z każdego miejsca na świecie i o każdej porze.

Magia chmury

Admify to narzędzie dostępne w chmurze, dzięki czemu wspólnota nie musi posiadać jakiejkolwiek infrastruktury, do której utrzymania potrzebowałaby informatyków i administratorów IT.

Wielokanałowa komunikacja z mieszkańcami

Podstawą funkcjonowania każdej społeczności jest sprawna komunikacja pomiędzy jej członkami.
Admify dostarcza wachlarz możliwości informowania mieszkańców zgodnie z ich preferencjami, jednocześnie umożliwiając sprawną grupową wysyłkę dowolnej treści za pomocą wiadomości e-mail, SMS czy nawet tradycyjnego drukowanego listu!

Wysyłanie wiadomości tekstowych SMS, wiadomości e-mail oraz listów tradycyjnych

Wysyłanie wiadomości do wybranych lub do wszystkich mieszkańców

Automatyczne powiadomienia o aktualizacjach

Publikowanie ogłoszeń na internetowej tablicy informacyjnej

Informuj mieszkańców o saldzie rozliczenia

Jeżeli mieszkańcy nie wykazują zbytniego zainteresowania sprawami bieżącymi wspólnoty, to na pewno są zainteresowani kwestiami finansowymi, szczególnie tymi dotyczącymi bezpośrednio ich samych.
Admify umożliwia mieszkańcom dostęp do informacji o saldzie konta księgowego, wysokości opłat zaliczkowych, stanie liczników oraz zużyciu poszczególnych mediów.

Importowanie zestawień finansowych z dowolnego programu księgowego

Importowanie odczytów liczników i informowanie o zużyciu poszczególnych mediów

Płatności online

Zaufali nam

Admify to narzędzie, które przede wszystkim oszczędza czas. Obsługa zdalnego głosowania pod uchwałami, możliwość grupowej wysyłki wiadomości, zarządzanie interakcjami i zgłoszeniami mieszkańców, koordynacja prac wewnętrznych oraz natychmiastowe komunikowanie postępów prac były najważniejszymi wymaganiami do narzędzia mającego obsługiwać naszą wspólnotę – Admify spełnia je wszystkie. Co ważne, dzięki Admify zespół administratorów ma w jednym miejscu wszystkie informacje, których potrzebuje do prowadzenia naszej wspólnoty. Na każdym kroku możemy liczyć też na bezcenne wsparcie zespołu Admify.- Sylwia Karpuz, Członek Zarządu WM Apartamenty Gdański
Jako Zarząd WM widzieliśmy istotną potrzebę we wprowadzeniu narzędzia umożliwiającego nam rejestrowanie zgłoszeń dotyczących usterek oraz sprawowanie kontroli nad postępami prac. Admify w naszym imieniu koordynuje również proces dopasowania eksportów danych finansowych z programu księgowego firmy administrującej, aby możliwe było prezentowanie aktualnej informacji finansowej mieszkańcom. Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy z przyjemnością stwierdzić, że Admify jest godnym polecenia partnerem.- Radosław Tartas, Członek Zarządu WM Przasnyska 7

Nie znasz jeszcze Admify?

Zacznij teraz

30-dniowy okres próbny. Bez opłat, bez karty kredytowej.