Cennik Usług Dodanych Admify

1. Informacje wstępne.

1.1. Wszystkie ceny obowiązujące w Cenniku Usług Dodanych dla Klientów Abonamentowych Admify (zwanego dalej „Cennikiem Usług Dodanych”) są podane w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

1.2. Stosowane w Cenniku Usług Dodanych określenie „Bezpłatnie” oznacza, że Admify nie pobiera za daną usługę opłaty.

1.3. Cennik Usług Dodanych obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2017 r. do odwołania.

1.4. Ewentualne odstępstwa od warunków zawartych w Cenniku Usług Dodanych są możliwe tylko w ramach Ofert Promocyjnych.

2. Opłaty za Usługi Dodane.

2.1. Opłaty za wysłanie wiadomości SMS dotyczą długości pojedynczej wiadomości SMS. Długość pojedynczej wiadomości SMS, zgodnie ze standardami ETSI (European Telecommunications Standards Institute) została określona na maksymalnie 160 znaków. W przypadku gdy wiadomość SMS zawiera znaki specjalne, jej długość określona jest na maksymalnie 70 znaków.

2.2. Znak specjalny, to dowolny znak nie zawarty w poniższej liście: @£$¥èéùìòÇØøÅå_^{}\[~]|ÆæßÉ!”#¤%&'()*+,-./:;<=>? 0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ÄÖÑܧ¿a-zäöñüà oraz „spacja” i „enter”. Przy czym znaki ^ { } [ ] ~ \ |€ oraz „enter” liczone są jako 2 znaki.

2.3 Wzory na obliczenie liczby części dla wiadomości SMS składającej się z większej liczby znaków niż podane w pkt 2.1.:

  • bez znaków specjalnych: N* = liczba znaków / 153
  • ze znakami specjalnymi: M* = liczba znaków / 67

* N i M to liczba części, a wynik (N i M) należy zaokrąglić do góry do najbliższej liczby całkowitej.

2.4. Opłaty za wysłanie pojedynczej wiadomości SMS:

UsługaCena
SMS krajowy0,15 PLN
SMS zagranicznyniedostępna usługa

2.5. Opłata podstawowa za wysłanie pojedynczego listu drukowanego ekonomicznego krajowego obejmuje:

  • Wygenerowanie jednej wiadomości za pomocą modułu komunikacyjnego Admify,
  • Realizację wydruku listu drukowanego na jednej kartce, druk jednostronny lub dwustronny,
  • Nadanie u Operatora Pocztowego jako list ekonomiczny krajowy.
Typ wydrukuOpłata podstawowa
Wydruk czarno-biały4,72 PLN
Wydruk kolorowy5,32 PLN

 

2.6. Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku Usług Dodanych mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez Operatora Pocztowego promocji.

2.7. Istnieje możliwość skorzystania ze wskazanych dodatkowych płatnych opcji:

Wybrana opcja dodatkowaOplata dodatkowa
List priorytetowy krajowy3,00 PLN
List ekonomiczny przesyłka zagranicznaUsługa niedostępna
List priorytetowy przesyłka zagranicznaUsługa niedostępna
Każda dodatkowa kartka, wydruk czarno-biały, druk jednostronny lub dwustronny0,15 PLN
Każda dodatkowa kartka, wydruk kolorowy, druk jednostronny lub dwustronny0,65 PLN

 

2.8. Dopłaty do przesyłek zawierających więcej niż 6 kartek w jednej przesyłce.

Dopłata gabarytowaPrzesyłka krajowaPrzesyłka zagraniczna
Dopłata do przesyłki o łącznej liczbie kartek od 7 do 14 szt.1,62 PLNUsługa niedostępna
Dopłata do przesyłki o łącznej liczbie kartek od 15 do 68 szt.2,07 PLNUsługa niedostępna
Dopłata do przesyłki o łącznej liczbie kartek od 69 do 98 szt.2,50 PLNUsługa niedostępna

 

2.9. Finalna cena za wysyłkę listu drukowanego ekonomicznego jest sumą opłaty podstawowej oraz wybranych opłat opcji dodatkowych.

2.10. Użytkownik, zlecając wysłkę listu drukowanego ekonomicznego, korzysta z automatycznej daty nadania przesyłki u Operatora Pocztowego – następującej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu zlecenia wysyłki przez moduł komunikacyjny Admify.

2.11. Opłata podstawowa za wysłanie pojedynczego listu drukowanego poleconego ekonomicznego krajowego obejmuje:

  • Wygenerowanie jednej wiadomości za pomocą modułu komunikacyjnego Admify,
  • Realizację wydruku listu drukowanego na jednej kartce, druk jednostronny lub dwustronny,
  • Nadanie u Operatora Pocztowego jako list rejestrowany ekonomiczny krajowy.
Typ wydrukuOpłata podstawowa
Wydruk czarno-biały8,36 PLN
Wydruk kolorowy8,89 PLN

 

2.12. Opłaty podstawowe określone w niniejszym Cenniku Usług Dodanych mogą być modyfikowane w ramach stosowanych przez Operatora Pocztowego promocji.

2.13. Istnieje możliwość skorzystania ze wskazanych dodatkowych płatnych opcji:

Wybrana opcja dodatkowaOplata dodatkowa
List priorytetowy krajowy4,00 PLN
Usługa zwrotne potwierdzenie odbioru dla przesyłek krajowych (ZPO)3,00 PLN
List priorytetowy przesyłka zagranicznaUsługa niedostępna
Usługa zwrotne potwierdzenie odbioru dla przesyłek zagranicznych (ZPO) dwustronnyUsługa niedostępna
Każda dodatkowa kartka, wydruk czarno-biały, druk jednostronny lub dwustronny0,15 PLN
Każda dodatkowa kartka, wydruk kolorowy, druk jednostronny lub dwustronny0,65 PLN

 

2.14. Dopłaty do przesyłek zawierających więcej niż 6 kartek w jednej przesyłce.

Dopłata gabarytowaPrzesyłka krajowaPrzesyłka zagraniczna
Dopłata do przesyłki o łącznej liczbie kartek od 7 do 14 szt.3,12 PLNUsługa niedostępna
Dopłata do przesyłki o łącznej liczbie kartek od 15 do 68 szt.3,50 PLNUsługa niedostępna
Dopłata do przesyłki o łącznej liczbie kartek od 69 do 98 szt.4,00 PLNUsługa niedostępna

 

2.15. Finalna cena za wysyłkę listu drukowanego poleconego krajowego jest sumą opłaty podstawowej oraz sumą opłat wybranych opcji dodatkowych.

2.16. Użytkownik, zlecając wysłkę listu drukowanego ekonomicznego, korzysta z automatycznej daty nadania przesyłki u Operatora Pocztowego – następującej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu zlecenia wysyłki przez moduł komunikacyjny Admify.

2.17. Istnieje możliwość skorzystania następujących Usług Dodanych:

Nazwa usługiOpłata
Konfiguracja początkowa Bezpłatnie
Wsparcie w trakcie migracji danychBezpłatnie
Szkolenie dla użytkownikówUzgadniana indywidualnie
Wsparcie PREMIUM dla pakietów Wspólnota S, M i L499 PLN/m-c + rozliczana na podstawie czasu pracy
Pozostałe prace informatyczneUzgadniana indywidualnie
Własna domena www10 PLN/m-c
Dedykowane pole nadawcy SMS10 PLN/m-c
Dodatkowo zamówiona przestrzeń do przechowywania danych w chmurze (Dysk w chmurze)6 PLN/m-c za każde 10 GB

2.18. Istnieje możliwość skorzystania z usługi płatności elektronicznej dostarczanej przez Partnerów Admify. Opłata prowizyjna za skorzystanie z usługi płatności elektronicznej jest pobierana przez Partnera, a jej wysokość uzależniona jest od wybranej metody płatności. Wysokość opłaty prowizyjnej jest prezentowana użytkownikowi końcowemu na etapie zatwierdzania płatności.

Z tytułu przekierowania użytkownika końcowego do serwisu Partnera w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznej Admify nie pobiera żadnej dodatkowej opłaty prowizyjnej.

2.19. Istnieje możliwość skorzystania z usługi weryfikacji tożsamości online dostarczanej przez Partnerów Admify. Wysokość opłata za skorzystanie z usługi weryfikacji tożsamości zależy od wybranej przez użytkownika końcowego metody weryfikacji jego tożsamości.

Nazwa usługiOpłata
Potwierdzenie danych użytkownika na podstawie informacji pozyskanych z wykorzystaniem usługi dostępu do informacji o rachunku bankowym1,5 EUR
Potwierdzenie danych użytkownika końcowego na podstawie obrazu dokumentu tożsamości użytkownika, którym użytkownik końcowy posłużył się dla potrzeb potwierdzenia danych użytkownika (polski dowód osobisty, polski paszport lub polskie prawo jazdy)3,5 EUR

Wartości opłat wskazane w walucie euro (EUR) są przeliczane na polskie złote (PLN) według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym wykonano usługę.