Tworzenie konta dla usługodawcy

Aby utworzyć konto dla usługodawcy (inaczej firmy trzeciej) należy wykonać następujące kroki:

 1. Utworzyć grupę uprawnień dla firmy trzeciej.
 2. Utworzyć organizację dla firmy trzeciej, aby umożliwić przypisywanie zgłoszeń.
 3. Utworzyć konto dla użytkownika z firmy trzeciej.

Tworzenie grupy uprawnień dla usługodawcy

Aby utworzyć nową grupę uprawnień dla usługodawcy (np. dla konserwatora) należy:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Grupy Uprawnień.
 2. Na wyświetlonej liście znajdują się istniejące grupy uprawnień.
 3. Jeżeli chcesz utworzyć nową grupę uprawnień, kliknij w przycisk NOWA GRUPA.
 4. Na wyświetlonym formularzu w polu NAZWA należy wpisać pożądanę nazwę nowej grupy uprawnień.
 5. Spośród wyświetlonych grup uprawnień, wybierz następujące uprawnienia z grupy Zgłoszenia:
   ADMINISTRACJA – DODAWANIE I EDYCJA
  ADMINISTRACJA – DOSTĘP (POKAŻ W MENU)
  DODAWANIE I EDYCJA
  DODAWANIE KOMENTARZY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH AUTORAMI ZGŁOSZENIA
  DODAWANIE PLIKÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH AUTORAMI ZGŁOSZENIA
   OSOBA Z FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
   POBIERANIE PLIKÓW
  ZARZĄD – DOSTĘP (POKAŻ W MENU)
  ZARZĄD – ZAKŁADKA „NAPRAWA”
 6. Dodatkowo, wybierz wszystkie uprawnienia z grupy Komentarze
  WYŚWIETLAJ SYSTEMOWE
  WYŚWIETLAJ UKRYTE
  oraz następujące uprawnienie z grupy Zgody
  NIE PYTAJ O ZGODY
 7. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 8. Grupa uprawnień została utworzona.

Tworzenie organizacji dla usługodawcy

Zanim utworzysz organizację, pamiętaj aby sprawdzić czy Twój użytkownik ma włączone uprawnienie ZARZĄDZANIE FIRMAMI 3-MI.

Aby utworzyć organizację dla usługodawcy należy wykonać następujące kroki:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, następnie Dane słownikowe, i kliknąć w Organizacje.
 2. Kliknij w przycisk NOWA ORGANIZACJA.
 3. W wyświetlonym formularzu w polu NAZWA wpisz pożądanę nazwę dla organizacji – wartość ta będzie widoczna później na liście rozwijanej pola PRZYPISANE DO w formularzu zgłoszenia.
 4. Z listy rozwijanej w polu UPRAWNIENIE wybierz utworzoną wcześniej grupę uprawnień dla firmy trzeciej.
 5. Opcjonalnie, możesz wskazać na której pozycji listy rozwijanej nowotworzona organizacja ma się wyświetlać na formularzu zgłoszenia w polu PRZYPISANE DO.
 6. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 7. Organizacja dla firmy trzeciej została dodana.

Tworzenie konta dla użytkownika z firmy trzeciej

Aby utworzyć konto dla użytkownika z firmy trzeciej postępuj zgodnie z instrukcją Tworzenie konta użytkownika, przypisując mu grupę uprawnień utworzoną dla danej firmy trzeciej.