Tworzenie konta użytkownika

Aby założyć konto dla użytkownika należy:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Użytkownicy.
 2. Na wyświetlonej liście znajdują się istniejące konta użytkowników.
 3. Jeżeli chcesz utworzyć nowe konto użytkownika, kliknij w przycisk STWÓRZ UŻYTKOWNIKA – zostaniesz przekierowany do formularza dodawania nowego użytkownika.
 4. Na wyświetlonym formularzu należy uzupełnić pola wymagane: IMIĘ, NAZWISKO, EMAIL. Wpisany email użytkownika musi być unikatowy, gdyż jest jednocześnie loginem użytkownika.
 5. Opcjonalnie możesz uzupełnić pole TELEFON, będzie potrzebny jeżeli planujesz wysyłać wiadomości SMS do użytkownika.
 6. System przypisuje domyślną grupę uprawnień (wskazaną w konfiguracji grup uprawnień). Jeżeli użytkownikowi chcesz przypisać inną niż domyślną grupę uprawnień, wybierz pożądaną grupę uprawnień poprzez odznaczenie domyślnej i zaznaczenie tej właściwej.
  SUPER ADMIN
  MIESZKANIEC
  ZARZĄD
 7. System domyślnie oznacza nowotworzone konto użytkownika jako aktywne.
  KONTO JEST AKTYWNE
 8. Jeżeli chcesz by system powiadomił użytkownika o utworzeniu dla niego konta i umożliwił użytkownikowi samodzielne ustawienie hasła do logowania, zaznacz pole:
  RESET HASŁA
 9. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 10. Użytkownik został utworzony.