Zmiana loginu użytkownika

Aby zmienić login do konta użytkownika należy:

  1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Użytkownicy.
  2. Z wyświetlonej listy zawierającej istniejące konta użytkowników, wybierz użytkownika, któremu chcesz zmienić login.
  3. W formularzu profil użytkownika klikni przycisk ZMIEŃ LOGIN I EMAIL.
  4. W wyświetlonym formularzu wprowadź pożądany adres email w polach EMAIL i POWTÓRZ EMAIL.
  5. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
  6. Nowy login do konta użytkownika został zapisany.