Zarządzanie grupami uprawnień

Tworzenie grupy uprawnień

Aby utworzyć nową grupę uprawnień należy:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Grupy Uprawnień.
 2. Na wyświetlonej liście znajdują się istniejące grupy uprawnień.
 3. Jeżeli chcesz utworzyć nową grupę uprawnień, kliknij w przycisk NOWA GRUPA.
 4. Na wyświetlonym formularzu w polu NAZWA należy wpisać pożądanę nazwę nowej grupy uprawnień.
 5. Możesz wskazać czy dana grupa ma być domyślną grupą uprawnień przypisywaną nowym użytkownikom.
 6. Spośród wyświetlonych grup uprawnień, wybierz pożądane uprawnienia dla danej grupy.
 7. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 8. Et voila. Grupa uprawnień została utworzona.

Edytowanie ustawień grupy uprawnień

Aby zmienić konfigurację grupy uprawnień należy:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Grupy Uprawnień.
 2. Na wyświetlonej liście znajdują się istniejące grupy uprawnień.
 3. Wybierz grupę uprawnień, którą chcesz wyedytować.
 4. Możesz zmienić nazwę istniejące grupy uprawnień przez wpisanie w polu NAZWA nowej nazwy dla danej grupy uprawnień.
 5. Możesz wskazać czy dana grupa ma być domyślną grupą uprawnień przypisywaną nowym użytkownikom.
 6. Spośród wyświetlonych grup uprawnień, wybierz nową pożądaną konfigurację uprawnień dla danej grupy.
 7. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 8. Zmiany dla danej grupy uprawnień zostały zapisane.