Reset hasła użytkownika

Reset hasła użytkownika

Aby zresetować hasła do konta użytkownika należy:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Użytkownicy.
 2. Z wyświetlonej listy zawierającej istniejące konta użytkowników, wybierz użytkownika, któremu chcesz zresetować hasło.
 3. W formularzu profil użytkownika zaznacz pole:
  RESET HASŁA
 4. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 5. System wysłał właśnie wiadomość email do użytkownika z prośbą u ustawienie hasła.

Ustawienie domyślnego hasła użytkownika

Aby ustawić wybrane hasła do konta użytkownika należy:

 1. W sekcji SYSTEM menu głównego, wybrać opcję Ustawienia, a następnie kliknąć w Użytkownicy.
 2. Z wyświetlonej listy zawierającej istniejące konta użytkowników, wybierz użytkownika, któremu chcesz ustawić hasło.
 3. W formularzu profil użytkownika kliknij przycisk  ZMIEŃ HASŁO.
 4. W formularzu zmiany hasła wprowadź wybrane hasło w pola HASŁO i POWTÓRZ HASŁO.
 5. Jeżeli chciałbyś aby to system wygenerował bezpieczne hasło dla użytkownika i powiadomił Cię o tym, kliknij w przycisk  ZRESTARTUJ HASŁO.
 6. Kliknij w przycisk ZAPISZ.
 7. Nowe hasło zostało zapisane. Pamiętaj, aby przekazać użytkownikowi jego nowe tymaczasowe hasło.