Change Log

2018-02-10 v1.2 (revision: 1483)

"Z Nowym Rokiem, nowym krokiem".

Akty notarialne:

 • [Added] możliwość wyszukiwania aktów notarialnych po numerze Księgi Wieczystej

Uchwały:

 • [Added] przeglądanie szczegółów głosowania pod uchwałą 
 • [Added] generowanie podsumowania uchwały do pliku pdf z pełną listą głosów
 • [Modified] widok listy uchwał, w sekcji Zarząd i Administracja, został zmodyfikowany tak, aby kolory zielony/czerwony nie wprowadzały w zbędną konfuzję

Zarządzanie zgłoszeniami:

 • [Added] możliwość wyszukiwania i sortowania zgłoszeń na podstawie autora zgłoszenia czy numeru lokalu, którego dotyczy zgłoszenie
 • [Added] obsługa zgłoszeń firmy zewnętrznej:
  • nowe uprawnienia dotyczące współpracy z firmą trzecią, Ustawienia > Grupy Uprawnień > Zgłoszenia
   • 'Osoba z firmy zewnętrznej'
   • 'Powiadom SMSem osoby z firmy zewnętrznej' 
  • definiowanie firmy zewnętrznej jako Organizacji i przypisywanie do Grupy Uprawnień
  • dedykowany widok dla firmy zewnętrznej z listą zgłoszeń przekazanych do rozwiązania
 • [Added] nowa zakładka 'Naprawa', gdzie istnieje możliwość opsiania sposobu naprawy oraz kosztów 
 • [Modified] pole Lokal w formularzu dodawania/edytowania zgłoszenia wyświetla posortowane alfabetycznie wartości

Komunikacja:

 • [Added] przycisk powrotu do listy głównej z poziomu Grupy 
 • [Modified] przyciski wysyłki email, listów i SMSów w widoku Grup
 • [Modified] w profilu użytkownika zmieniona została etykieta opcji 'Subskrypcje powiadomień' na 'Ustawienia powiadomień'
 • [Modified] lista użytkowników będących członkami grupy kontaktowej sortowana jest teraz po nazwisku

Ogłoszenia:

 • [Added] możliwość dodawania załączników do utworzonych ogłoszeń (dodatkowa zakładka widoczna w trybie edytowania)

Menu boczne:

 • [Modified] kolejność wyświetlania poszczególnych modułów tak by te najczęściej wykorzystywane prezentowane były na początku listy
2017-09-25 v1.1 (revision: 1370)

Let's keep it short and sweet.

Powiadomienia:

 • [Added] nowa lista/siatka powiadomień z rozszerzoną liczbą kanałów/strumieni dystrybucji powiadomień (powiadomienia użytkownika, powiadomienia nadzorcze priorytetowe, powiadomienia nadzorcze zwykłe)
 • [Fixed] autor zmiany wyświetlany jest teraz poprawnie we wszystkich przypadkach
 • [Modified] optymalizacja widoku wszystkich powiadomień
 • [Modified] zmieniono układ boxa powiadomień (przeniesiono przycisk oznacz wszystkie powiadomienia jako przeczytane)

Zadania zarządu:

 • [Added] możliwość wejścia w szczegóły zadania po kliknięciu w dowolne miejsce rekordu danego zadania
 • [Added] przyciski 'poprzednie' i 'następne' umożliwiające przewijanie między zadaniami bez opuszczania widoku szczegółowego zadania  
 • [Fixed] tworzenie nowego zadania z ustawionym priorytetem innym niż domyślny zapisuje się poprawnie
 • [Fixed] sortowanie zadań po dacie aktualizacji
 • [Modified] prezentowanie wyników ankiet/sond przeprowadzanych w ramach zadania 

Forum:

 • [Added] nawigacja nie tylko z pomocą breadcrumbs, dodano przyciski powrotu
 • [Fixed] (nie)widoczność ukrytych for, wątków
 • [Modified] edytowanie zgłoszonych postów

Ogłoszenia:

 • [Fixed] data publikacji w widoku listy ogłoszeń wyświetla się poprawnie
 • [Modified] data publikacji umożliwia ustawienie zaplanowanej dokładnej godziny publikacji (i sekwencjowanie publikacji)
 • [Modified] nowa strona domyślna
 • [Modified] kolejność kolumn w widoku listy ogłoszeń umożliwiająca wygodniejszy korzystanie i przegląd listy 

Kalendarz:

 • [Added] możliwość zdefiniowania zakresu dat dla wydarzenia
 • [Added] drag&drop oraz resize wydarzeń
 • [Fixed] nadchodzące wydarzenia wyświetlają już wszystkie typy zdarzeń
 • [Fixed] niechciane tagi html nie prezentują się już w podglądzie wydarzenia
 • [Modified] zmiana etykiety pola służącego od oznaczania zgłoszeń jako publicznych
 • [Modified] sposób wyświetlania autora wydarzenia

Inicjatywy:

 • [Fixed] optymalizacja zapytań aby strony ładowały się jeszcze szybciej!
 • [Modified] zmiana sposobu prezentowania podsumowania wyników głosowania za poszczególnymi inicjatywami 

Uchwały:

 • [Added] możliwość importowania protokołów cząstkowych w trakcie trwania głosowania online, tzn. można importować głosy oddane przez mieszkańców przyrostowo bez konieczności importowania pełnej listy
 • [Added] szczegóły trwających głosowań, tzn. można na bieżąco sprawdzać z poziomu poszczególnej uchwały stan głosowania oraz listę głosów oddanych 
 • [Fixed] optymalizacja zapytań aby strony ładowały się jeszcze szybciej!

Telefony:

 • [Fixed] (nie)widoczność ukrytych grup kontaktów

Zarządzanie Zgłoszeniami:

 • [Added] administrator/zarządca może dowolnie przypisywać/aktualizować zgłoszenia o informację dot. lokalu
 • [Added] możliwość wejścia w szczegóły zgłoszenia po kliknięciu w dowolne miejsce rekordu danego zgłoszenia
 • [Modified] widok listy zgłoszeń zawiera też informację o autorze zgłoszenia i lokalu, którego dotyczy zgłoszenie
 • [Modified] dalsze optymalizacje widoku listy z uwzględnieniem zmian etykiet przycisków
2017-07-20 v1.0 (revision: 1193)
 • Optymalizacja widoku "Zadania": w przypadku gdy przypisanych do zadania osób jest więcej niż 1, to prezentowana jest informacja o liczbie osób, aby uzyskać informację o osobach przypisanych wystarczy najechać kursorem na liczbę przypisanych osób.
 • Automatyczna zmiana pierwszej litery tematu na wielką literę w modułach "Zadania" i "Zgłoszenia"